Studia przypadków

W ostatnich latach mieliśmy okazję uczestniczyć w wielu przedsięwzięciach doradczych, pracując dla klientów
z różnych sektorów biznesu, w Polsce i za granicą. Współpracowaliśmy zarówno z dużymi firmami międzynarodowymi i zagranicznymi, jak także z polskimi, szybko rozwijającymi się firmami prywatnymi. Znaczący udział w portfelu naszych klientów stanowią spółki z wyłącznym lub częściowym udziałem Skarbu Państwa w strukturze właścicielskiej. Wdrożyliśmy rozwiązania, które przyniosły naszym klientom wymierne korzyści w takich obszarach jak generowanie przychodów, poprawa procesów zarządzania, wzrost efektywności pracowników czy obniżka kosztów osobowych. Najciekawsze studia przypadków prezentujemy poniżej.

 


Nawiguj do Bazy Wiedzy >>


Prezentowane powyżej studia przypadków dotyczą projektów lub ich części realizowanych w ostatnich latach pod kierownictwem założycieli lub konsultantów UPTURN.

 
Poleć stronę