Sektory biznesu

Aby skutecznie sprostać wyzwaniom stojącym przed przedsiębiorstwem działającym w danej branży, wymagana jest jej dobra znajomość, rozumienie specyfiki i doświadczenie sektorowe. Dlatego też ukierunkowujemy nasze doradztwo na branże z którymi mieliśmy do czynienia i w których z sukcesem zrealizowaliśmy już projekty doradcze. Nasza specjalizacja obejmuje następujące sektory:

Branża motoryzacjna

Mamy doświadczenia w generowaniu i implementacji rozwiązań, skutecznie podnoszących efektywność producentów typu Tier 1 i Tier 2. Doskonale rozumiemy specyfikę produkcji w systemie „just-in-time” i wyzwań jakie stwarza on dla planowania kadr, rekrutacji, selekcji i szkoleń, a przede wszystkim dla utrzymania wydajności pracowników. Znamy rozwiązania stosowane w celu zapewnienia jakości produkcji, przy jednoczesnym dążeniu do zachowania możliwie niskich jej kosztów.

 

Bankowość i finanse

Współpracowaliśmy z czołówką dużych banków działających w Polsce, realizując przedsięwzięcia z dziedziny optymalizacji procesów zarządzania zasobami ludzkimi. Mamy także doświadczenia we współpracy z firmami ubezpieczeniowymi, dla których realizowaliśmy usługi związane z rozwojem organizacji i poprawą kompetencji kadry kierowniczej.

 

Produkcja przemysłowa

Rozumiemy kulturę przedsiębiorstwa produkcyjnego i bez problemu nawiązujemy kontakty robocze z menedżerami liniowymi, odpowiadającymi za procesy produkcyjne i technologiczne, na wszystkich szczeblach zarządzania. Mamy także doświadczenie w relacjach z organizacjami związkowymi w dużych przedsiębiorstwach, zdobyte w realiach polskich jak i za granicą.

Business Case 01 >>   Business Case 01 >>
Business Case 02 >>
  Business Case 01 >>
Business Case 02 >>
Business Case 03 >>

Farmaceutyki

Nasze doświadczenia w branży farmaceutycznej zbieraliśmy pracując zarówno dla producentów jak i dystrybutorów produktów leczniczych, wykorzystujących różne kanały dystrybucji. Współpracowaliśmy także
z przedsiębiorstwami specjalizującymi się w produktach lecznictwa weterynaryjnego.

 

Usługi

Pracując dla wielu firm z dynamicznie rozwijającego się sektora usługowego w Polsce, mieliśmy okazję poznać główne problemy, z którymi borykają się firmy usługowe. Cena usługi dla odbiorcy, jakość procesów wewnętrznych definiujących sposób realizacji usług, ich efektywność, jakość obsługi klientów i koszt ich pozyskania stanowią największe wyzwanie dla dyrektorów operacyjnych i polityki personalnej firm z tego sektora.

 

Handel detaliczny

Ta bardzo dynamicznie rozwijająca się w Polsce branża napotyka wiele wyzwań ze strony podażowej rynku pracy. Wyzwania te dodatkowo potęguje konieczność zachowania wysokiej konkurencyjności cenowej oferowanych produktów oraz wysokiej jakości obsługi klienta. Pracowaliśmy dla liderów rynku w kategorii sieci hiper- i supermarketów, zarówno ogólnych jak i profilowanych (np. materiały budowlane i wyposażenie wnętrz).

Business Case 01 >>   Business Case 01 >>
Business Case 02 >>
Business Case 03 >>
Business Case 04 >>
Business Case 05 >>
  Business Case 01 >>
Business Case 02 >>
Business Case 03 >>

Sektor spożywczy

Realizując projekty doradcze w tym sektorze poznaliśmy specyfikę procesów produkcyjnych i logistycznych, zarówno u producentów wyrobów gotowych, półproduktów do dalszego przetwórstwa, produkcji napojów, artykułów mrożonych czy wreszcie konfekcjonowania produktów spożywczych. Znamy specyfikę poszczególnych kanałów dystrybucji i doskonale rozumiemy wyzwania stojące przed producentami żywności, definiowane normami sanitarnymi, HACCP, wewnętrznymi normami jakościowymi czy wymaganiami co do dystrybucji końcowych produktów.

 

Ochrona zdrowia

Sektor ochrony zdrowia w Polsce jest gałęzią gospodarki wymagającą głębokich zmian, a jednocześnie borykającą się z ogromnymi trudnościami w sferze finansowej, społecznej i zarządczej.

 

Media i reklama

To jedne z najszybciej rozwijających się w ostatnich latach gałęzi gospodarki. Tempo ich zmian stymulowane jest postępem nowoczesnych technologii i coraz to nowymi sposobami dotarcia do potencjalnych odbiorców i konsumentów. Firmy z tego sektora, będąc jednymi z najbardziej kreatywnych i innowacyjnych organizacji na rynku, zmagają się z często niespotykanymi gdzie indziej wyzwaniami, a przez to niejednokrotnie wyznaczają nowe standardy i narzędzia zarządzania.

Business Case 01 >>    Business Case 01 >>  
 Business Case 01 >>
         

 

 
Szybki kontakt
+48 22 890 21 35
Poleć stronę