Poszukujemy pracowników na stanowisko:

 

MANAGEMENT CONSULTANT

Poszukujemy osób z doświadczeniem zawodowym, w jednym lub w kilku z następujących obszarów:

  • Optymalizacja struktury i kosztów zatrudnienia
  • Przebudowa systemów wynagrodzeń/systemów premiowania
  • Optymalizacja procesów biznesowych (procesy sprzedaży, obsługi klienta)
  • Przebudowa procesów zarządzania zasobami ludzkimi

Naszą ofertę kierujemy do osób:

  • posiadających 2-4 letnie doświadczenie zawodowe, zdobyte w charakterze konsultanta zewnętrznego lub wewnątrz organizacji
  • potrafiących samodzielnie rozwiązywać problemy w powyższych obszarach, proponując i wdrażając adekwatne rozwiązania
  • władających biegle językiem angielskim

Zaakceptowane osoby będą uczestniczyć w projektach doradczych związanych z poprawą efektywności, realizowanych dla klientów UPTURN. Oferta skierowana jest do osób zainteresowanych współpracą na zasadzie projektowej, przy wybranych przedsięwzięciach, jak też pracą w stałym charakterze.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie nam CV z dokładnym opisem dotychczasowych doświadczeń zawodowych w wymienionych wyżej obszarach, z podaniem nazwy docelowego stanowiska, na adres praca@upturn.pl.

UPTURN zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

 


 

 
Poleć stronę