Polityka prywatności

 

Gromadzenie informacji o użytkownikach:

  • Firma UPTURN pozyskuje informacje na temat użytkowników na wiele sposobów, poprzez np.: formularze na stronach sieci Web, procedury rejestracyjne, uczestnictwo w imprezach, które sponsoruje lub w których uczestniczy, grupy i organizacje branżowe, a także poprzez publikacje, naszych partnerów oraz komunikację bezpośrednią.

Ochrona informacji użytkownika:

  • Wszystkie materiały przekazane na naszą witrynę i do naszego serwisu internetowego, bez względu na formę i środek przekazu, stają się własnością firmy UPTURN.
  • Firma UPTURN nie będzie kontrolować, edytować ani ujawniać informacji dotyczących użytkownika ani prywatnych treści użytkownika. Firma
  • UPTURN nie sprzedaje, nie wynajmuje ani nie dzierżawi list klientów ani danych identyfikacyjnych innym firmom. Nigdy dane identyfikujące użytkownika (adres e-mail, nazwa, adres i numer telefonu) nie są przekazywane innej firmie.

Bezpieczeństwo danych osobowych:

  • Firma UPTURN zabezpiecza dane osobowe użytkownika przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Firma UPTURN zabezpiecza dostarczane przez użytkownika informacje zawierające dane osobowe na serwerach komputerowych w środowisku kontrolowanym i bezpiecznym, zabezpieczonym przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem.

Kontakt i korespondencja z użytkownikami:

  • Co jakiś czas możemy wysyłać wiadomości e-mail informujące o nowych usługach; wynikach przeprowadzonych badań; informacje o ważnych faktach, wydarzeniach lub promocjach; a także zawierające informacje na temat rozwiązań i usług UPTURN. Firma UPTURN może, kontaktować się z użytkownikiem w zakresie określonych ofert, które mogą być interesujące dla użytkownika.

Kontrola nad danymi osobowymi:

  • Ponieważ cenimy naszych klientów i uzytkowników, firma UPTURN oferuje wybór opcji nieprzesyłania niektórych informacji marketingowych. Użytkownik może skontaktować się z UPTURN i poinformować o wyborze takiej opcji.

Własność intelektualna:

  • Firma UPTURN bardzo poważnie traktuje ochronę własności intelektualnej. UPTURN jest zastrzeżonym znakiem firmowym (towarowym), a pozostałe nazwy usług, konceptów czy produktów UPTURN, znaków serwisowych, sloganów i logo przywoływanych na tej witrynie to znaki towarowe, znaki serwisowe, zastrzeżone znaki towarowe lub zastrzeżone znaki serwisowe firmy UPTURN Dec, Krajewski & Partners Spółka Jawna.
  • Firma UPTURN jest zobowiązana do przestrzegania praw własności intelektualnej innych i wymaga tego samego od swoich użytkowników. Firma UPTURN, wedle własnego uznania, może zawiesić konta i prawa dostępu dla użytkowników, którzy naruszają prawa własności intelektualnej innych.

Zmiany polityki prywatności:

  • Firma UPTURN będzie okresowo aktualizować niniejszą Politykę prywatności, w celu uwzględnienia opinii ze strony firmy, jak i klientów. W przypadku istotnych zmian lub sposobu, w jaki firma UPTURN będzie wykorzystywać dane osobowe użytkownika, tego typu zmiany będą w widoczny sposób publikowane.

 

 
Poleć stronę