Model efektywności

Diagnoza

 

Rozwiązania

 

Rezultaty

Generowanie przychodów
Wzrost przychodów
Wzrost liczby klientów
Wzrost skuteczności handlu
Koncentracja na celach
Optymalna struktura sprzedaży
Niższy koszt pozyskania klienta
Konkurencyjność
Lojalność klientów
Informacja o wynikach
Procesy zarządzania i ludzie
Zasoby i struktura kosztów
 
Poleć stronę