Fakty

Zatrudnienie i wynagrodzenia w październiku

22-11-2012

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w październiku 2012 roku liczba zatrudnionych wyniosła 5510,4 tys. osób, co stanowi spadek o 3,7 tys. osób w stosunku do września i 1,4 tys. w stosunku do października 2011 roku.

Liczba zatrudnionych w Polsce od stycznia br., który był miesiącem pod tym względem rekordowym, powoli, ale systematycznie spada i jest już niższa o 40,4 tys. osób (7,3%).

Średnie wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w październiku 3717,92 złotych i było wyższe niż w październiku rok temu o 2,8%. A zatem odnotowalsmy realny spadek poziomu wynagrodzeń, gdyż inflacja w analogicznym okresie wyniosła 3,4%.

Dane: GUS


Analiza poziomu zatrudnienia krokiem do optymalizacji kosztów przedsiębiorstwa

15-10-2012

Konsultanci UPTURN finalizują obecnie kolejny projekt w zakresie analizy poziomu zatrudnienia i efektywności struktury organizacyjnej. Jak wskazują nasze doświadczenia, tego typu projekty prowadzą nie tylko do dostosowania firmy i zapewnienia adekwatnego poziomu zasobów ludzkich do bieżącej sytuacji, jak i realizacji zadań określonych w planach przedsiębiorstwa, ale także wskazują te obszary, w których pożądana jest optymalizacja poziomu zatrudnienia i usprawnienia organizacyjne.

Poprawa realizacji procesów biznesowych, określenie adekwatnej rozpiętości kierowania na każdym szczeblu zarządczym, eliminacja dublowania funkcji i zadań oraz usprawnienie organizacji pracy prowadzą do wymiernych oszcżędności finansowych liczonych niejednokrotnie w milionach złotych w skali roku.

W opini ekspertów, projekty etatyzacyjne prowadzą do zdecydowanej i relatywnie szybkiej poprawy efektywności firmy i lepszego wykorzystania zasobów ludzkich oraz poprawy wydajności.


UPTURN o outsourcingu

15-10-2012

Nakładem Wydawnictwa Poltext ukazała się książka "Outsourcing w praktyce" będąca kompendium wiedzy i zbiorem najlepszych praktyk działania w opracowaniu i wdrażaniu rozwiązań outsourcingowych w przedsiębiorstwach.

Miło nam poinformować, że w publikacji tej znalazł się tekst jednego z konsultantów UPTURN pt.: "Zwolnieniowa alternatywa" zawierający praktyczne rady dla przedsiębiorców i menedżerów, mówiące o tym co należy uzwględnić podejmując decyzje o outsourcingu i jak przeciwdziałać skutkom ewentualnych zwolnień pracowników, będących rezultatem takich decyzji lub pogarszającej się sytuacji rynkowej lub ekonomicznej firmy.

Książka dostępna jest w dobrych księgarniach na terenie całego kraju lub bezpośrednio u wydawcy: http://www.poltext.pl/b1606-outsourcing-w-praktyce.htm


Przejdź do Archiwum >>

 
Poleć stronę