Czym się zajmujemy

   Diagnoza

 • Współpracę z Klientami rozpoczynamy od diagnozy przedsiębiorstwa, skupiając się na takich obszarach jak generowanie przychodów, procesy zarządcze i pracownicy oraz koszty zatrudnienia.

 • Celem diagnozy jest nie tylko określenie jakie rozwiązania należy zastosować, aby zrealizować oczekiwania Klienta, ale także oszacowanie możliwych korzyści z wdrożenia tych rozwiązań. Na tej podstawie wspólnie formułujemy cele naszej współpracy i definiujemy wskaźniki, które pozwolą nam ocenić, czy cele zostały zrealizowane.

 • W wielu obszarach stosujemy wcześniej sprawdzone i zautomatyzowane narzędzia badawcze, co pozwala na szybkie, a co najważniejsze trafne i rzetelne formułowanie wniosków i rekomendacji.

 • Po zebraniu i przeanalizowaniu danych przedstawiamy raport ze wskazaniem obszarów wymagających zmiany lub poprawy, a także rekomendację  rozwiązań, które naszym zdaniem pozwolą osiągnąć konkretne rezultaty biznesowe.

 • Nasza współpraca może zakończyć się na etapie diagnozy, gdy Klient decyduje samodzielnie wdrażać płynące z niej wnioski.

 

 

 

   Rozwiązania

 • Dla trzech poziomów efektywności organizacji, którymi się zajmujemy -  generowanie przychodów, procesy zarządzania i pracownicy oraz koszty zatrudnienia - mamy szereg rozwiązań, które uważamy za najbardziej skuteczne.

 • Proponujemy naszym Klientom tylko takie rozwiązania, w których wdrażaniu mamy doświadczenie, i które zostały wcześniej zweryfikowane przez inne firmy.

 • Dobierając rozwiązania bierzemy pod uwagę ich zdolność generowania oczekiwanych rezultatów, a także praktyczność i łatwość wdrożenia w konkretnych warunkach danego przedsiębiorstwa.

 • Chętnie uczestniczymy we wdrożeniu rekomendowanych przez siebie rozwiązań, od początku do pomyślnego zakończenia.

 • Ściśle współpracujemy przy tym z zespołami projektowymi Klienta, pracując w jego siedzibie.

 

 

 

   Rezultaty

 • W naszym postępowaniu zawsze kierujemy się zasadą, że nasze usługi mają przynieść konkretny, wymierny rezultat i podnieść efektywność przedsiębiorstwa dla którego pracujemy.

 • Nasze przedsięwzięcie uznajemy za pomyślnie zakończone tylko wtedy, gdy osiągnięte zostały cele stojące nie tylko przed danym projektem, ale i przed organizacją Klienta.

 • Dokładnie mierzymy i ściśle monitorujemy rezultaty osiągane po okresie wdrożenia rekomendowanych rozwiązań aby upewnić się że Klient osiągnął zamierzony rezultat i zwrot z inwestycji we współpracę z nami.

 

 

 

 
Poleć stronę