Zrównoważona Karta Wyników

Zrównoważona Karta wyników - Balanced Scorecard (BSC) jest narzędziem zarządzania strategicznego. Jego naczelną zasadą jest wyjście poza wyłącznie finansowe parametry oceny firmy i uwzględnienie pozostałych czynników pełniących rolę w budowie wartości danej organizacji. Jest to także jeden z najbardziej efektywnych instrumentów wdrażania, komunikowania i operacjonalizacji nowej strategii w firmie. Dzięki BSC i połączeniu z nim innych rozwiązań systemowych możliwe jest stosunkowo szybkie i skuteczne wprowadzenie organizacji na „nowe tory".

Funkcja kontrolingowa-zarządcza BSC polega na możliwości zobrazowania stanu i oceny całości lub poszczególnych części organizacji z perspektywy:

 • Finansowej (Udziałowców) 
 • Zewnętrznej (Klientów)
 • Wewnętrznej (Pracowników)
 • Rozwojowej i innowacyjnej (Możliwości na przyszłość)

a przez to skuteczne i łatwiejsze nią zarządzanie.

Projektujemy i wdrażamy rozwiązanie BSC wraz z biznesowo zasadnymi i możliwymi do zastosowaniami systemami zarządzania wynikami pracy, tak by realizacja celów biznesowych była nie tylko spójna z oczekiwaniami udziałowców i zarządu, ale także by podejmowane działania i sposób ich przeprowadzania gwarantowały długotrwałą poprawę wyników i rozwój organizacji w przyszłości.

Kiedy znajduje zastosowanie:

 • Wdrożenie nowej strategii i konieczność jej szybkiej implementacji w przedsiębiorstwie
 • Fuzja i przejęcia
 • Reorganizacja/Restrukturyzacja
 • Konieczność poprawy konkurencyjności firmy
 • Chęć zapewnienia długotrwałego i wyraźnego wzrostu wartości przedsiębiorstwa

Rezultaty:

 • Usprawnienie zarządzania firmą poprzez wprowadzenie uniwersalnego narzędzia zarządczo-kontrolingowego
 • Wyższa skuteczność w osiąganiu celów biznesowych
 • Efektywne wdrożenie nowej strategii
 • Wzrost wartości przedsiębiorstwa
 • Poprawa wskaźników efektywnościowych w organizacji
 • Skuteczne komunikowanie celów pracownikom i zapewnienie ich spójności ze strategią firmy


Nawiguj do listy wszystkich usług >>


Jeśli jesteś zainteresowany tą usługą skontaktuj się z nami.

Imię i nazwisko*
Firma*
Stanowisko
E-mail*
Telefon*
* Pola wymagane
 
Poleć stronę