Uelastycznienie zatrudnienia

Uelastycznianie zatrudnienia polega na wprowadzeniu takich form zatrudnienia oraz sposobów organizacji pracy, które zapewniają optymalne dopasowanie liczby zatrudnionych (a tym samym kosztów personalnych) do zmieniających się potrzeb kadrowych.

Wprowadzenie rozwiązań uelastyczniających zatrudnienie rozpoczyna się od szczegółowej analizy specyfiki działania przedsiębiorstwa i jego poszczególnych komórek organizacyjnych. Wynikiem takiej analizy jest zidentyfikowanie jednostek organizacyjnych i działów, w których należy dążyć do wprowadzenia elastycznych form pracy, ze względu na znaczący potencjał oszczędność i istniejące możliwości uelastycznienia. Kolejnym etapem jest określenie skali i grup stanowiskowych, które należałoby wyodrębnić, by zapewnić prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa i realizację planów/zamówień. W zależności od wielkości i charakterystyki tych grup rekomendujemy adekwatne rozwiązania i definiujemy drogę dojścia do modelu optymalnego.

Zakres naszych usług obejmuje także zdefiniowanie kluczowych parametrów współpracy z agencjami pracy tymczasowej, przeprowadzenie procesu przetargowego, wskazanie (rekomendacja) dostawcy zewnętrznego, konstrukcja umowy i negocjacje warunków finansowych.

Uelastycznienie zatrudnienia jest jednym z głównych czynników podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Kiedy znajduje zastosowanie:

 • Sezonowość produkcji
 • Produkcja pod zamówienia
 • Pogorszenie koniunktury gospodarczej i spadek popytu na produkty / usługi przedsiębiorstwa
 • Wysoki udział kosztów osobowych w ogólnej strukturze kosztów przedsiębiorstwa
 • Spółki giełdowe
 • Faza transformacji i zmian organizacyjnych
 • Przerosty zatrudnienia

Rezultaty:

 • Redukcja kosztów
 • Wzrost efektywności nakładów na zasoby ludzkie
 • Dopasowanie/adekwatność zasobów
 • Wzrost wartości przedsiębiorstwa

Zobacz Business Case ilustrujący tę usługę:


Nawiguj do listy wszystkich usług >>


Jeśli jesteś zainteresowany tą usługą skontaktuj się z nami.

Imię i nazwisko*
Firma*
Stanowisko
E-mail*
Telefon*
* Pola wymagane
 
Poleć stronę