Systemy wynagrodzeń zasadniczych

Wynagrodzenie zasadnicze jest fundamentem polityki motywacyjnej przedsiębiorstwa, a także ważnym narzędziem porządkującym relacje między stanowiskami i odzwierciedlającym ich wagę dla organizacji. System wynagrodzeń pozwala ponadto utrzymywać prawidłową relację pomiędzy wynagrodzeniem w firmie, a wynagrodzeniami na konkurencyjnym rynku pracy. Dlatego też nawet małe przedsiębiorstwa poszukują obecnie rozwiązań systemowych, porządkujących ich politykę w tym zakresie.

Proponujemy następujące rodzaje rozwiązań w zakresie płac zasadniczych:

 • Systemy wynagrodzeń oparte na wartościowaniu (wycenie wagi) stanowisk pracy
 • Systemy płac oparte na metodzie pozycjonowania (wyceniania) rynkowego
 • Szerokopasmowe tabele płac zasadniczych (broadbanding)
 • Tradycyjne widełkowe tabele płac zasadniczych
 • Systemy płacowe promujące konkurencyjność wewnętrzną (top-grading)
 • Płace zasadnicze oparte na kompetencjach (competency-based pay)
 • Zasady wzrostu wynagrodzeń uzależnione od wyników (performance-based pay)

Kiedy znajduje zastosowanie:

 • Konieczność zmodernizowania nieaktualnych rozwiązań w zakresie wynagradzania
 • Konieczność uporządkowania lub sformalizowania relacji płacowych
 • Potrzeba wprowadzenia jasnych zasad wynagradzania za wyniki lub wkład pracy
 • Konieczność dostosowania wynagrodzeń do sytuacji rynkowej

Rezultaty:

 • Lepsze wykorzystanie nakładów na płace
 • Optymalizacja kosztów płacy
 • Poprawa skuteczności systemu wynagradzania
 • Czytelność zasad wynagradzania i motywowania

Zobacz Business Case ilustrujący tę usługę:


Nawiguj do listy wszystkich usług >>


Jeśli jesteś zainteresowany tą usługą skontaktuj się z nami.

Imię i nazwisko*
Firma*
Stanowisko
E-mail*
Telefon*
* Pola wymagane
 
Poleć stronę