Systemy oceny wyników pracy

Systemy oceny wyników pracy mają na celu wprowadzenie powiązania pomiędzy celami biznesowymi firmy lub działu, a oczekiwaniami formułowanymi wobec pracowników. W zależności od rodzaju firmy, charakteru stanowisk oraz rodzaju uzyskiwanych rezultatów wdrażamy dostosowane do sytuacji systemy oceny, zawierające elementy:

 • zarządzania przez cele (MBO)
 • planowania i oceny zadań stanowiskowych
 • stanowiskowych lub zespołowych wskaźników efektywności (KPI)
 • kompetencji i zachowań pracowniczych
 • planowania i oceny działań rozwojowych

Projektujemy i wdrażamy powiązania pomiędzy wynikami pracownika (wynikami oceny), a konsekwencjami, takimi jak:

 • wynagrodzenie zasadnicze
 • premia lub nagroda
 • ścieżka rozwoju/kariery
 • awanse i transfery
 • szkolenia i inne inicjatywy rozwojowe

Kiedy znajduje zastosowanie:

 • Gdy cele biznesowe (strategie) zostały już zdefiniowane, ale aby je osiągnąć należy ukierunkować wysiłek pracowników i menedżerów
 • Gdy chcemy zwiększyć prawdopodobieństwo osiągnięcia lub przekroczenia wyznaczonych celów biznesowych
 • Gdy potrzebne jest wprowadzenie czytelnych zasad co do konsekwencji uzyskiwania dobrych wyników pracy przez pracowników

Rezultaty:

 • Skuteczność w osiąganiu założeń biznesowych
 • Koncentracja całej organizacji na spójnych celach
 • Jasne i motywujące zasady nagradzania i promocji

Zobacz Business Case ilustrujący tę usługę:


Nawiguj do listy wszystkich usług >>


 

Jeśli jesteś zainteresowany tą usługą skontaktuj się z nami.

Imię i nazwisko*
Firma*
Stanowisko
E-mail*
Telefon*
* Pola wymagane
 
Poleć stronę