System organizacji czasu pracy

Nowoczesna gospodarka stawia wysokie wymagania co do konkurencyjności firm. Przejawia się to przede wszystkim w adekwatnej do jakości, ale nie oderwanej od realiów rynkowych cenie oferowanego produktu/usługi. Wysoka presja na obniżkę cen towarów i usług prawie zawsze dotyka tematyki kosztu ich wytwarzania, który bardzo silnie związany jest z nakładami na zasoby i sposobem ich wykorzystania.

W przedsiębiorstwach o znaczącym udziale kosztów osobowych w strukturze ogólnych kosztów przedsiębiorstwa należy dokładać szczególnej wagi by optymalizować nakłady i w możliwie najlepszy sposób planować i wykorzystywać zasoby ludzkie.

Doradzamy w stworzeniu optymalnego modelu zatrudniania zarówno jeśli chodzi o formy jak i systemy organizacji czasu pracy. Posiadamy szeroką wiedzę i praktykę w doborze i rekomendacji systemów, które w ramach obowiązujących przepisów prawa pozwalają na stosowanie takich systemów organizacji czasu i harmonogramów pracy, które ograniczają koszty. Uczestniczymy także w procesie komunikacji zmian jak i negocjacjach z partnerami społecznymi w tym zakresie.

Kiedy znajduje zastosowanie:

  • Przedsiębiorstwa charakteryzujące się zmiennością potrzeb kadrowych
  • Organizacje z dużym udziałem kosztów personalnych (osobowych) w ogólnej strukturze kosztów przedsiębiorstwa
  • Pogarszająca się wydajność i produktywność pracowników
  • Przerost zatrudnienia
  • Restrukturyzacja

Rezultaty:

  • Obniżka nadgodzin
  • Poprawa wykorzystanie mocy produkcyjnych

Nawiguj do listy wszystkich usług >>


Jeśli jesteś zainteresowany tą usługą skontaktuj się z nami.

Imię i nazwisko*
Firma*
Stanowisko
E-mail*
Telefon*
* Pola wymagane
 
Poleć stronę