Struktura organizacyjna/Etatyzacja

Optymalna struktura organizacyjna zapewnia efektywną realizację strategii firmy i zdefiniowanych celów biznesowych. Pozwala także na harmoniczną realizację wszystkich niezbędnych procesów i funkcji przy optymalnym dopasowaniu zasobów i nakładów na zatrudnienie (lean organization). Optymalna struktura organizacyjna eliminuje obszary dublującej się odpowiedzialności, opiera się także na zasadzie maksymalnego zbliżenia odpowiedzialności decyzyjnej do miejsca wykonywania czynności, których decyzje dotyczą. Pozwala też na skoordynowanie decyzji dotyczących obszarów, leżących na styku różnych jednostek organizacyjnych lub procesów. W projektowaniu lub przebudowie struktury organizacyjnej uwzględniamy wszystkie powyższe czynniki.

Analiza etatyzacyjna ma natomiast na celu określenie optymalnego, wymagalnego poziomu zatrudnienia na danym stanowisku w danej jednostce struktury organizacji (MPK). Pozwala wyeliminować przerosty zatrudnienia przy jednoczesnej gwarancji pełnej realizacji zadań czy planów postawionych tej jednostce. Analiza etatyzacyjna skupia się na każdym stanowisku pracy i uwzględnia różnorodne czynniki wpływające na wymagalny poziom zatrudnienia na tym stanowisku, między innymi takie jak:

 • Wymagania technologiczne maszyn i urządzeń
 • Wielkość produkcji i sezonowość
 • Poziom kompetencji i wydajność pracowników
 • Sposób planowania i organizowania procesów pracy
 • Absencje chorobowe, urlopy i nadgodziny
 • Organizacja czasu pracy

Właściwy poziom zatrudnienia ma kluczowe znaczenie dla skali kosztów osobowych, a projekty etatyzacji są najczęściej stosowanym i najefektywniejszym narzędziem w procesach restrukturyzacji. Etatyzacja stanowisk stosowana jest także przy implementacji nowych technologii (automatyzacja) lub uruchamianiu nowych linii produkcyjnych.

Kiedy znajduje zastosowanie:

 • Restrukturyzacja
 • Fuzja i przejęcia
 • Przerosty zatrudnienia
 • Dynamiczny rozwój firmy
 • Wdrożenie nowej strategii biznesowej
 • Recesja / spowolnienie gospodarcze
 • Zmniejszony popyt na wytwarzane produkty / oferowane usługi
 • Wdrożenie nowych technologii/automatyzacja/ linie produkcyjne
 • Nowe produkty skutkujące zmianą procesu produkcyjnego
 • Organizacje z dużym udziałem kosztów personalnych (osobowych) w ogólnej strukturze kosztów przedsiębiorstwa

Rezultaty:

 • Sprawne procesy wewnętrzne i zewnętrzne
 • Dopasowanie/adekwatność zasobów
 • Optymalizacja kosztów
 • Redukcja kosztów
 • Wzrost wydajności

Zobacz Business Case ilustrujący tę usługę:


Nawiguj do listy wszystkich usług >>


Jeśli jesteś zainteresowany tą usługą skontaktuj się z nami.

Imię i nazwisko*
Firma*
Stanowisko
E-mail*
Telefon*
* Pola wymagane
 
Poleć stronę