Standardy sprzedaży

Wiele organizacji osiąga sukces i wzrost sprzedaży. Jednakże od pewnego momentu dynamika wzrostu ulega spowolnieniu. Oprócz czynników zewnętrznych takich jak popyt czy koniunktura na rynku, przyczyną takiego stanu może okazać się sposób prowadzenia działań sprzedażowych. Wysoce efektywne organizacje posiadają precyzyjnie zdefiniowane sposoby działania i standardy zachowań, jakie handlowcy zobowiązani są prowadzić i przejawiać by osiągać lepsze wyniki.

Wprowadzenie standardów działań sprzedażowych oparte jest na analizie benchmark'ów, szczegółowym określeniu unikatowych elementów przewagi konkurencyjnej produktu/usługi i sposobu prezentacji tychże potencjalnym nabywcom. Ocena najlepszych praktyk i sposobów działania najbardziej skutecznych handlowców pozwala na wypracowanie modelu sekwencji działań, zachowań i jednolitych sposobów postępowania na każdym etapie procesu sprzedaży. Unikatowe standardy sprzedaży zapewniają wzrost konkurencyjności i uatrakcyjnienie oferty, a ich przestrzeganie prowadzi do wyraźnego przyspieszenia wzrostu firmy i generowania wyższych przychodów.

Kiedy znajduje zastosowanie:

  • Szybki wzrost firmy
  • Wprowadzenie nowych produktów/usług lub nowej polityki cenowej
  • Rozbudowa działu/sił sprzedaży

Rezultaty:

  • Zwiększenie efektywności działań sprzedażowych (hit rate)
  • Profesjonalizacja wizerunku
  • Poprawa komunikowania wartości
  • Korzystna dla firmy zmiana polityki cenowej (wzrost cen = wzrost przychodów)
  • Skuteczne wyróżnianie się

 Zobacz Business Case ilustrujący tę usługę:


Nawiguj do listy wszystkich usług >>


Jeśli jesteś zainteresowany tą usługą skontaktuj się z nami.

Imię i nazwisko*
Firma*
Stanowisko
E-mail*
Telefon*
* Pola wymagane
 
Poleć stronę