Reengineering procesu sprzedaży

Reengineering procesu sprzedaży rozpoczyna się analizą procesu w celu zidentyfikowania luk lub słabych punktów powodujących niską skuteczność sprzedaży. Następnie przeprojektowywana jest sekwencja działań, ich kierunków i ról wszystkich uczestników odpowiedzialnych za generowanie przychodów dla firmy, w celu ich optymalizacji i najlepszego dopasowania do docelowej grupy odbiorców, kanałów dotarcia, zasięgu terytorialnego, branży i aktualnej sytuacji na rynku. Reengineering jest skutecznym narzędziem podnoszenia efektywności działań sprzedażowych, a tym samym zwiększa dynamikę wzrostu firmy.

Kiedy znajduje zastosowanie:

 • Spadek sprzedaży
 • Niska skuteczność działań handlowych
 • Wysoki koszt pozyskania klienta
 • Wprowadzenie nowego produktu
 • Wejście na nowy rynek geograficzny
 • Przejęcie firmy z odbiegającymi od oczekiwań wskaźnikami efektywności sprzedaży

Rezultaty:

 • Zwiększenie skuteczności działań handlowych (hit ratio)
 • Zwiększenie liczby klientów
 • Obniżka kosztu pozyskania klienta
 • Skuteczne wprowadzenie nowego produktu na rynek
 • Udane wejście na nowe rynki (geograficzne, segmentowe)
 • Zmniejszenie biurokracji i wyeliminowanie zbędnych działań formalnych lub operacyjnych
 • Zdefiniowanie i przypisanie odpowiedzialności
 • Dostosowanie działań i zasobów do oczekiwanych rezultatów

Nawiguj do listy wszystkich usług >>


Jeśli jesteś zainteresowany tą usługą skontaktuj się z nami.

Imię i nazwisko*
Firma*
Stanowisko
E-mail*
Telefon*
* Pola wymagane
 
Poleć stronę