Reengineering procesu obsługi klienta

Przeprowadzenie reengineering’u procesu obsługi klienta wskazane jest w przypadku znaczącej utraty klientów ich niskiej satysfakcji z obsługi lub dużej liczby reklamacji.

Projekt reengineering’u obejmuje analizę procesu w celu wykrycia bezpośrednich przyczyn takiego stanu rzeczy i opracowanie działań korygujących nie tylko sekwencję działań (co i kiedy), ale także postaw i zachowań (jak) pracowników odpowiedzialnych za kontakt i obsługę klientów.

Rezultatem jest zupełnie nowy bądź zmodyfikowany proces obsługi klienta szczegółowo opisujący:

 • Sekwencję działań
 • Role uczestników procesu
 • Sposoby działania
 • Pożądane style zachowań
 • Drogi (algorytmy) postępowania

na każdym etapie relacji i kontaktu z klientem.

Kiedy znajduje zastosowanie:

 • Utrata klientów
 • Spadek poziomu satysfakcji odbiorców
 • Wysoka liczba reklamacji
 • Reorganizacja lub przebudowa działu obsługi klienta
 • Fuzja,  przejęcie i/lub integracja działów obsługi klienta w celu osiągnięcia efektu synergii
 • Wprowadzenie nowej usługi/produktu
 • Wydzielenie i centralizacja działu obsługi klientów (offshoring)

Rezultaty:

 • Wzrost efektywności działu
 • Obniżka kosztów
 • Redukcja liczby reklamacji
 • Wyższa retencja klientów
 • Podniesienie poziomu satysfakcji odbiorców
 • Wyższe przychody i zyski

Nawiguj do listy wszystkich usług >>


Jeśli jesteś zainteresowany tą usługą skontaktuj się z nami.

Imię i nazwisko*
Firma*
Stanowisko
E-mail*
Telefon*
* Pola wymagane
 
Poleć stronę