Programy redukcji zatrudnienia

Gdy optymalna struktura i wielkość zatrudnienia zostały już określone, należy przeprowadzić zmiany, które pozwolą osiągnąć uzgodnione założenia w tych obszarach. Sposób przeprowadzenia restrukturyzacji zatrudnienia najczęściej nie jest jednoznaczny. Biorąc pod uwagę zewnętrzne i wewnętrzne regulacje prawa pracy w przedsiębiorstwie, aktywność partnerów społecznych i związków zawodowych, koszty różnych programów restrukturyzacji zatrudnienia, i inne czynniki, przeważnie można określić kilka alternatywnych scenariuszy wdrożenia zmian, o różnych konsekwencjach społecznych, kosztowych i czasowych. Mamy doświadczenie we wdrażaniu programów restrukturyzacji zatrudniania wykorzystujących następujące rozwiązania i ich kombinacje:

 • Praca tymczasowa i leasing pracowniczy
 • Programy dobrowolnych odejść
 • Programy przyspieszonych emerytur
 • Zwolnienia grupowe
 • Outplacement

Opracowując program restrukturyzacji dla konkretnego klienta, określamy szczegółowo sekwencję wszystkich działań jakie należy podjąć w celu zmniejszenia liczby zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach w jednostkach organizacyjnych przedsiębiorstwa. Definiujemy harmonogram działań restrukturyzacyjnych oraz określamy dokładnie role wszystkich ich uczestników.  Szkolimy kadrę kierowniczą, aby ułatwić szybką i bezbłędną realizację zaplanowanych działań w poszczególnych jednostkach organizacyjnych i działach.

Kiedy znajduje zastosowanie:

 • Konieczność wdrożenia zmian w strukturze zatrudnienia w sytuacji ograniczeń prawnych, ekonomicznych lub społecznych
 • Pogarszająca się kondycja finansowa przedsiębiorstwa
 • Spadek zamówień/popytu na wytwarzane produkty/oferowane usługi
 • Organizacje w fazie restrukturyzacji
 • Fuzje i przejęcia

Rezultaty:

 • Obniżenie kosztów zatrudnienia
 • Wdrożenie zmian, doprowadzających do zakładanego poziomu zatrudnienia
 • Obniżka kosztów osobowych
 • Poprawa wyników finansowych (zmniejszenie strat, zwiększenie zysku)
 • Wzrost wartości przedsiębiorstwa
 • Poprawa wskaźników efektywnościowych

Zobacz Business Case ilustrujący tę usługę:


Nawiguj do listy wszystkich usług >>


Jeśli jesteś zainteresowany tą usługą skontaktuj się z nami.

Imię i nazwisko*
Firma*
Stanowisko
E-mail*
Telefon*
* Pola wymagane
 
Poleć stronę