Pomiar kultury organizacyjnej

Kultura organizacyjna jest konceptem stosunkowo nowym i szybko zdobywającym popularność w praktyce zarządzania efektywnością organizacji. Szczególnie w branżach, w których trudno jest różnicować produkty w porównaniu z konkurencją (np. bankowość i usługi finansowe) to właśnie kultura organizacyjna okazuje się być czynnikiem decydującym o tym, czy firmy osiągają lepsze czy gorsze rezultaty biznesowe na tle konkurencji.

Metodologia UPTURN bazuje na analizie 12 wymiarów kultury organizacyjnej, silnie zakorzenionych w świadomości i praktyce biznesowej (np. „orientacja na klienta", „perspektywa strategiczna" czy „orientacja na cele i zadania"). Diagnozujemy stopień istotności poszczególnych wymiarów kultury przy użyciu autorskiego narzędzia w postaci ankiety elektronicznej i/lub warsztatów z udziałem kadry kierowniczej i kluczowych pracowników firmy. Efektem jest identyfikacja istniejącej (zastanej) kultury organizacyjnej oraz odniesienie jej do pożądanego modelu, zapewniającego wysoką, stale utrzymującą się efektywność organizacji i przewagę konkurencyjną na rynku.

Kiedy znajduje zastosowanie:

  • Firma chce wprowadzić kulturę proefektywnościową
  • Konieczność zidentyfikowania przyczyn, dla których organizacja osiąga słabsze wyniki niż konkurencja, pomimo dysponowania podobnymi zasobami i działania w podobnych warunkach zewnętrznych
  • Gotowość najwyższej kadry zarządzającej do wspierania istotnych zmian w zakresie stylu kierowania organizacją

Rezultaty:

  • Diagnoza szkodliwych czynników wpływających - często w sposób niedostrzegalny - na efektywność działania organizacji
  • Praktyczne i konkretne plany działań naprawczych
  • Zaangażowanie kluczowej kadry w proces poprawy
  • Poprawa wyników i parametrów efektywnościowych

 Przeczytaj artykuł na ten temat:


 Nawiguj do listy wszystkich usług >>


Jeśli jesteś zainteresowany tą usługą skontaktuj się z nami.

Imię i nazwisko*
Firma*
Stanowisko
E-mail*
Telefon*
* Pola wymagane
 
Poleć stronę