Planowanie karier / zarządzanie karierą

Możliwość rozwoju zawodowego w ramach organizacji jest najsilniejszym elementem motywacji pozafinansowej, szczególnie docenianym przez młodych pracowników o dużym potencjale rozwojowym. Rozwój zawodowy z punktu widzenia pracownika może obejmować awans pionowy, transfer poziomy, poszerzanie kwalifikacji lub wreszcie progresję wynagrodzenia. W dobrze zbudowanym systemie zarządzania karierą wszystkie te elementy są zrównoważone. Dla każdego z elementów określone są warunki, jakie pracownik powinien spełnić, aby być branym pod uwagę w systemie rozwoju karier.  Dla pracodawcy zarządzanie karierą jest tym efektywniejszym narzędziem motywowania, że nie wiąże się z kosztami, jakie pociągają za sobą płacowe formy motywowania.

Opracowanie systemu zarządzania karierą jest złożonym przedsięwzięciem, zwłaszcza dla dużych organizacji. Nasze usługi obejmują zatem nie tylko opracowywanie części lub całości systemu karier, ale także tworzenie metodologii samodzielnej rozbudowy systemu zarządzania karierą przez klienta.

Opracowując system zarządzania karierą dla naszych klientów, uwzględniamy przede wszystkim takie jego aspekty jak:

  • Zagwarantowanie udziału kadry kierowniczej w utrzymanie systemu karier
  • Sprawiedliwe, ale nie prowokujące roszczeń pracowniczych zasady udziału w systemie

Kiedy znajduje zastosowanie:

  • Organizacje, dla których utrzymanie pracowników o wysokim potencjale jest priorytetem

Rezultaty:

  • Zmniejszenie rotacji wśród pracowników o wysokim potencjale
  • Niższe koszty pozyskiwania nowych pracowników
  • Wzrost satysfakcji zatrudnionych
  • Poprawa wizerunku pracodawcy

Zobacz Business Case ilustrujący tę usługę:


Nawiguj do listy wszystkich usług >>


Jeśli jesteś zainteresowany tą usługą skontaktuj się z nami.

Imię i nazwisko*
Firma*
Stanowisko
E-mail*
Telefon*
* Pola wymagane
 
Poleć stronę