Outsourcing funkcji i procesów

Outsourcing polega na wydzieleniu na zewnątrz organizacji wszystkich bądź wybranych procesów, funkcji i zasobów, w tym przede wszystkim tych, które realizują działania wspierające, nie odgrywające krytycznej roli w realizacji strategii przedsiębiorstwa. Outsourcing może dotyczyć tylko tych części organizacji, które w znikomym stopniu uczestniczą w tworzeniu wartości firmy.

Pierwszym krokiem przy planowaniu outsourcingu jest właściwe zdefiniowania obszarów kluczowych, tworzących wartość firmy. Są one identyfikowane poprzez analizę strategii oraz czynników budowania wartości firmy. Następnie identyfikowane są obszary, które potencjalnie można poddać outsourcingowi. Kolejnym etapem jest porównanie kosztów i korzyści z obsługi danego procesu lub funkcji wewnątrz (In-house) z wydzieleniem jej na zewnątrz organizacji i powierzenia wyspecjalizowanej firmie outsourcingowej. Analizowane są także zasoby wewnętrzne organizacji, w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie czy zasadne jest powierzenie realizacji wybranych funkcji zasobom zewnętrznym. Analiza opłacalności outsourcingu bierze pod uwagę także wiele innych zagadnień, specyficznych dla konkretnych branż i organizacji. Na podstawie  tak przygotowanych przez nas rekomendacji możecie Państwo podjąć decyzję o outsourcingu wybranych funkcji i procesów.

Nasza rola polega także na przygotowaniu i współuczestniczeniu w procesie wyboru dostawcy usług outsourcingowych (np. sprawdzenie referencji), w tym określeniu kluczowych parametrów oceny współpracy, wpisanie ich w umowę jak i negocjacja warunków finansowych.

Kiedy znajduje zastosowanie:

 • Nowa strategia
 • Spółki giełdowe
 • Organizacje w fazie restrukturyzacji
 • Fuzje i przejęcia
 • Przerost zatrudnienia
 • Nowotworzone przedsiębiorstwo
 • Wejście na nowe rynki

Rezultaty:

 • Wzrost konkurencyjności
 • Wzrost wartości przedsiębiorstwa
 • Obniżka kosztów
 • Poprawa wskaźników efektywnościowych
 • Przeniesienie odpowiedzialności
 • Usprawnienie procesów zarządczych
 • Zmniejszenie/wyeliminowanie działań administracyjnych

Zobacz Business Case ilustrujący tę usługę:


Nawiguj do listy wszystkich usług >>


Jeśli jesteś zainteresowany tą usługą skontaktuj się z nami.

Imię i nazwisko*
Firma*
Stanowisko
E-mail*
Telefon*
* Pola wymagane
 
Poleć stronę