Optymalizacja planowania kadr

Jak wskazują badania, a także nasza własna praktyka doradcza, planowanie zasobów ludzkich stanowi kluczowy element w kształtowaniu kosztów osobowych, a w rezultacie wskaźników wydajnościowych. Dotyczy to zwłaszcza przedsiębiorstw produkcyjnych charakteryzujących się wysokim udziałem kosztów osobowych w ogólnej strukturze kosztów, dużą liczbą zatrudnionych oraz znaczną zmiennością potrzeb kadrowych (związanych np. sezonowością produkcji lub zmiennością zamówień od klientów).

Zmieniające się dynamicznie potrzeby kadrowe są w czasach wzrastającej konkurencyjności coraz powszechniejszym zjawiskiem. Działy planowania muszą radzić sobie z wieloma czynnikami, takimi jak wydajność linii produkcyjnych, wymagania technologiczne w zakresie ich remontów i konserwacji, zmieniające się zapotrzebowanie na produkowane artykuły zgłaszane przez klientów i/lub działy sprzedaży i marketingu, zmienne czasy nastawu/przezbrojenia ciągów produkcyjnych, dostępność surowców i materiałów do produkcji, etc.

Uwzględnienie wszystkich powyższych czynników nadal nie wyczerpuje jednak problematyki planowania, ponieważ jednym z najtrudniejszych zasobów do wpisania w plan produkcyjny są ludzie. Charakterystyka pracy, wymagane umiejętności, dostępność pracowników i ich gotowość do pracy w elastycznych, zmieniających się harmonogramach pracy, stanowi prawdziwe wyzwanie. Znaczący wpływ mają tu też sytuacja na rynku pracy, regulacje i przepisu prawa pracy oraz system organizacji czasu pracy.

Posiadamy konkretne narzędzia do analizy i planowania kadrowego, dzięki którym w stosunkowo krótkim czasie jesteśmy w stanie rekomendować rozwiązanie definiujące kluczowe grupy pracownicze i optymalne wykorzystanie ich w poszczególnych sytuacjach.

Kiedy znajduje zastosowanie:

  • Przedsiębiorstwa charakteryzujące się dużą dynamiką zmian w zakresie potrzeb kadrowych

Rezultaty:

  • Optymalne wykorzystanie mocy produkcyjnych
  • Obniżenie kosztów osobowych
  • Podniesienie wydajności
  • Minimalizacja nadgodzin płacowych
  • Wyższe zyski

Nawiguj do listy wszystkich usług >>


Jeśli jesteś zainteresowany tą usługą skontaktuj się z nami.

Imię i nazwisko*
Firma*
Stanowisko
E-mail*
Telefon*
* Pola wymagane
 
Poleć stronę