Narzędzia rekrutacyjne/selekcji

Narzędzia rekrutacyjne pozwalają wzbogacić arsenał technik selekcyjnych, poprawiając jednocześnie ich skuteczność i profesjonalizm, bez zwiększania nakładów czasowych, organizacyjnych i finansowych na procedury selekcyjne. 

W większości organizacji najbardziej powszechnie stosowanym narzędziem selekcji zawodowej jest wywiad, w którym prowadzący analizuje elementy kariery zawodowej kandydata. Dodatkowo zadaje się niekiedy uzupełniające pytania, mające na celu uzyskanie poglądu na temat mocnych i słabych stron, czy motywacji kandydata. Intuicja osoby prowadzącej wywiad jest głównym czynnikiem decydującym o pozytywnej lub negatywnej ocenie kandydata. Rzadziej i w ograniczonych sytuacjach wykorzystywane są techniki typu assessment centre lub testy.

Proponowane przez nas narzędzia rekrutacyjne zawierają elementy strukturalizowanego wywiadu i ćwiczeń symulacyjnych, pozbawione są jednak typowych wad tych metod oceny kandydatów. Każde z narzędzi bazuje na precyzyjnym, a zarazem prostym zestawie kryteriów, mających decydujące znaczenie dla efektywności na danym stanowisku. Proces oceny kandydata polega w znacznie większym stopniu na pomiarze natężenia pożądanych cech czy umiejętności, w mniejszym zaś na intuicyjnych i arbitralnych ocenach prowadzącego.

Kiedy znajduje zastosowanie:

  • Konieczność poprawy skuteczności działań rekrutacyjnych
  • Potrzeba poprawy rezultatów uzyskiwanych przez nowych pracowników
  • Potrzeba profesjonalizacji narzędzi selekcji bez zwiększania obciążeń organizacyjnych

Rezultaty:

  • Wzrost trafności rekrutacji
  • Wyższa efektywność biznesowa pozyskanych pracowników
  • Niższy koszt procesu rekrutacji i selekcji
  • Niższa rotacja pracowników

Zobacz Business Case ilustrujący tę usługę:


Nawiguj do listy wszystkich usług >>


Jeśli jesteś zainteresowany tą usługą skontaktuj się z nami.

Imię i nazwisko*
Firma*
Stanowisko
E-mail*
Telefon*
* Pola wymagane
 
Poleć stronę