Motywacyjne systemy premiowania

Systemy premiowania i systemy nagród stanowią konieczne uzupełnienie systemu wynagrodzeń zasadniczych dla tych wszystkich organizacji i grup stanowisk, gdzie pracownicy mają bezpośredni wpływ na wyniki. Im bardziej stopień realizacji wyników zależy od wkładu pracowników, tym bardziej krytyczne znaczenie dla wyników ma stosowanie odpowiednich systemów płacy zmiennej. Skonstruowanie dobrego systemu premiowania jest sprawą prostą i zarazem bardzo trudną. Prostą, gdyż najlepsze rozwiązania premiowe są oparte na jednoznacznych i zrozumiałych mechanizmach, nie wymagających skomplikowanych formuł i warunków. Trudną, gdyż znalezienie formuł premiowych prostych, a jednocześnie zapewniających realizację celów, wymaga dużego doświadczenia i umiejętności obiektywnego spojrzenia na organizację.

Błędem popełnianym najczęściej przy budowaniu systemów płacy zmiennej, jest nadmierna komplikacja, wynikająca z chęci zabezpieczenia się pracodawcy przed wszelkimi nieprzewidzianymi na etapie projektowania systemu okolicznościami. W rezultacie powstają rozwiązania premiowe, których nie da się obsługiwać bez arbitralnych decyzji jak interpretować złożone warunki i formuły premiowych. Należy pamiętać, że system premiowania nie służy rozwiązaniu wszystkich problemów przedsiębiorstwa, ale ma spełniać ściśle wyznaczone zadania, w zakresie motywowania do osiągania konkretnych celów.

Kiedy znajduje zastosowanie:

  • Konieczność poprawy kluczowych wskaźników, na które wpływ mają pracownicy
  • Potrzeba poprawy skuteczności w osiąganiu celów biznesowych

Rezultaty:

  • Poprawa wskaźników, pod kątem których opracowano system premiowania
  • Radykalny wzrost motywacji i zaangażowania pracowników w realizację celów

Zobacz Business Case ilustrujący tę usługę:


Nawiguj do listy wszystkich usług >>


Jeśli jesteś zainteresowany tą usługą skontaktuj się z nami.

Imię i nazwisko*
Firma*
Stanowisko
E-mail*
Telefon*
* Pola wymagane
 
Poleć stronę