Diagnoza przywództwa/stylu zarządzania

Ocena umiejętności przywódczych przeprowadzana jest przy pomocy metody informacji zwrotnej 180 stopni, dla której kwestionariusze projektowane są specjalnie pod kątem danej organizacji i danej sytuacji. Ocenie poddawane są kompetencje przywódcze, a także style kierowania menedżerów i sposób ich dopasowania do wymagań sytuacyjnych. Dla każdego z menedżerów w pierwszej kolejności opracowywany jest profil wymagań stanowiska, w drugiej kolejności analizowany jest stopień spełnienia wymagań stanowiska przez menedżera. Obydwie części diagnozy są oparte na badaniu internetowym, w którym bierze udział sam zainteresowany, jego przełożony oraz podwładni. Dzięki zastosowaniu internetowej platformy badawczej proces diagnozy przebiega bardzo sprawnie, a wyniki dostępne są bezpośrednio po jego zakończeniu. Taka forma badania zapewnia także pełną dyskrecję.

Kiedy znajduje zastosowanie:

  • Potrzeba rozpoznania mocnych stron oraz zagrożeń co do kompetencji i praktyk zarządzania liderów

Rezultaty:

  • Dostarczenie precyzyjnej informacji zwrotnej w krótkim czasie
  • Precyzyjnie określone deficyty i mocne strony kadry kierowniczej
  • Precyzyjnie określone priorytety działań w zakresie rozwoju umiejętności menedżera
  • Poprawa kompetencji i praktyk zarządzania menedżerów

Nawiguj do listy wszystkich usług >>


Jeśli jesteś zainteresowany tą usługą skontaktuj się z nami.

Imię i nazwisko*
Firma*
Stanowisko
E-mail*
Telefon*
* Pola wymagane
 
Poleć stronę