Diagnoza procesu sprzedaży

W sytuacji spadku sprzedaży bądź wyhamowania tempa wzrostu należy szczegółowo poznać i przeanalizować przyczyny takiego stanu. Prawidłowa diagnoza umożliwia podjęcie kroków zaradczych i kierunków działań koniecznych do odwrócenia negatywnych lub niepokojących tendencji. Analiza procesu sprzedaży obejmuje następujące elementy:

 • Planowanie/budżetowanie sprzedaży
 • Zasoby vs. aktywność
 • Aktywność vs. skuteczność (hit rate)
 • Segmentacja (docelowa grupa)
 • Kanały dotarcia
 • Oferta, jej składniki i przewaga konkurencyjna
 • Konkurencja
 • Produkt, cena, pozycjonowanie, promocja
 • Standardy działań sprzedażowych

Diagnoza procesu sprzedaży jest przeprowadzana w oparciu o sprawdzone, autorskie narzędzia badawcze takie jak:

 • Indywidualny wywiad ustrukturalizowany
 • Grupowy wywiad ustrukturalizowany
 • Wywiad kwestionariuszowy/Ankieta
 • Badanie internetowe
 • Analiza wyników / dokumentów zastanych

Kiedy znajduje zastosowanie:

 • Spadek sprzedaży
 • Fuzje i przejęcia
 • Faza przygotowania do wprowadzenia nowego produktu/usługi na rynek (feasibility study)

Rezultaty:

 • Obraz mocnych i słabych stron procesu sprzedaży
 • Jasne wytyczne co do kierunku podejmowanych decyzji (mapa zmian)

Nawiguj do listy wszystkich usług >>


Jeśli jesteś zainteresowany tą usługą skontaktuj się z nami.

Imię i nazwisko*
Firma*
Stanowisko
E-mail*
Telefon*
* Pola wymagane
 
Poleć stronę