Diagnoza procesów zarządzania HR

Obejmuje diagnozę wszystkich lub wybranych procesów zarządzania zasobami ludzkimi. Najczęściej diagnozie poddajemy takie procesy jak:

  • pozyskiwanie pracowników – procesy rekrutacji i selekcji
  • motywowanie – systemy wynagrodzeń, systemy motywacyjne, systemy premiowania
  • ocena wyników pracy
  • rozwój i szkolenie – poprawa kompetencji, kariera, efektywność działań szkoleniowych

Celem diagnozy może być zdefiniowanie sposobów poprawy efektywności wybranego procesu lub sformułowanie kierunków pożądanych zmian w całym systemie zarządzania zasobami ludzkimi. Diagnoza typowych procesów zarządzania, jak procesy wymienione wyżej, przebiega według określonej metodologii, co pozwala ograniczyć jej czas do kilku dni.

Kiedy znajduje zastosowanie:

  • Konieczność określenia przyczyn niewystarczającej wydajności (np. procesu rekrutacji)
  • Przebudowa procesu lub wprowadzenie całkowicie nowych rozwiązań w danym obszarze (np. zmiana systemu wynagradzania)
  • Przebudowa lub dostosowanie do zmienionej sytuacji systemu zarządzania ludźmi (np. w związku z uruchomieniem nowych rodzajów działalności)

Rezultaty:

  • Rozpoznanie przyczyn niskiej efektywności procesu (np. niskiej skuteczności rekrutacji lub dużej rotacji pracowników sprzedaży)
  • Precyzyjnie zdefiniowane kierunki poprawy efektywności procesu
  • Zdefiniowane założenia zmian w systemie zarządzania

Zobacz Business Case ilustrujący tę usługę:


Nawiguj do listy wszystkich usług >>


Jeśli jesteś zainteresowany tą usługą skontaktuj się z nami.

Imię i nazwisko*
Firma*
Stanowisko
E-mail*
Telefon*
* Pola wymagane
 
Poleć stronę