Coaching i feedback rozwojowy

Coaching jest najefektywniejszą formą rozwoju kompetencji menedżerskich. Podczas sesji coachingu, w relacji 1:1 (coach oraz uczestnik programu) koncentrujemy się na ściśle określonych celach. Cele definiowane są przed całym programem, jak też pod kątem każdej z sesji. Cele coachingu mogą obejmować wyeliminowanie precyzyjnie zdefiniowanych deficytów , zwiększenie skuteczności w osiągnięciu konkretnych celów biznesowych, lub przygotowanie się do konkretnego ważnego wydarzenia zawodowego. Mogą wynikać z przeprowadzonej wcześniej diagnozy metodą informacji zwrotnej 360°, innych metod diagnostycznych wykorzystywanych przez uczestnika lub z osobistych priorytetów uczestnika.

Feedback rozwojowy z reguły ograniczony jest do jednej sesji w relacji 1:1 i skupia się na wspólnym omówieniu rezultatów przeprowadzonej wcześniej diagnozy kompetencji (metoda informacji zwrotnej 360° lub inne narzędzia). W trakcie sesji feedbacku uczestnik oraz coach wspólnie określają priorytety rozwojowe uczestnika, które mogą być następnie realizowane samodzielnie lub podczas coachingu indywidualnego.

Kiedy znajduje zastosowanie:

  • Menedżerowie, pragnący pokonać konkretne deficyty lub uzyskać wsparcie w realizacji celów biznesowych

Rezultaty:

  • Wzrost skuteczności w osiąganiu celów
  • Poprawa kompetencji
  • Wzrost satysfakcji pracowników i przełożonych ze współpracy z uczestnikiem programu

Nawiguj do listy wszystkich usług >>


Jeśli jesteś zainteresowany tą usługą skontaktuj się z nami.

Imię i nazwisko*
Firma*
Stanowisko
E-mail*
Telefon*
* Pola wymagane
 
Poleć stronę