Badanie satysfakcji/diagnoza klimatu organizacyjnego

Klimat organizacyjny/satysfakcja pracowników mają decydujące znaczenie dla rezultatów uzyskiwanych przez zespoły. Nie jest niczym dziwnym, że w sprzyjających warunkach uzyskujemy lepsze wyniki, a pracę, w której odczuwamy satysfakcję wykonujemy chętniej i lepiej. Pomimo tego wiele organizacji nie zajmuje się aktywnie klimatem organizacyjnym, wychodząc z założenia, że jest on zjawiskiem nienamacalnym i niewymiernym. Tymczasem klimat organizacyjny możemy precyzyjnie zmierzyć. Na klimat możemy także precyzyjnie oddziaływać, eliminując zjawiska, które go obniżają i wzmacniając te aspekty systemu zarządzania, które wpływają na niego dodatnio. W badaniu satysfakcji i klimatu organizacyjnego posługujemy się szeregiem standardowych skal (wymiarów) badawczych, uzupełniając je wymiarami indywidualnie definiowanymi na użytek konkretnych sytuacji i klientów. Dysponujemy bazami danych pytań, przy pomocy których jesteśmy w stanie szybko zbudować specyficzne dla konkretnego klienta kwestionariusze.

Badanie klimatu organizacyjnego/satysfakcji pracowników prowadzimy najczęściej przy użyciu ankiet internetowych, a sam proces tworzenia raportu z badania jest zautomatyzowany. Skraca to czas i upraszcza procedurę badania, dzięki czemu nasze wysiłki możemy koncentrować nie na procesie zbierania danych, ale na formułowaniu wniosków i wdrażaniu działań usprawniających. Plany takich działań tworzymy wspólnie z kadrą kierowniczą klienta, dbając o ich praktyczny charakter i wykonalność.

Kiedy znajduje zastosowanie:

  • Konieczność poznania wszystkich powodów obniżonej lub podwyższonej efektywności pracowników
  • Potrzeba wykorzystania wszystkich ukrytych rezerw w dążeniu do poprawy wyników
  • Potrzeba precyzyjnego zaplanowania działań, wzmacniających zaangażowanie pracowników

Rezultaty:

  • Precyzyjna diagnoza czynników społecznych wpływających na rezultaty przedsiębiorstwa
  • Praktyczne i wykonalne plany działań naprawczych
  • Poprawa satysfakcji pracowników, a pośrednio - wyników przedsiębiorstwa

Nawiguj do listy wszystkich usług >>


Jeśli jesteś zainteresowany tą usługą skontaktuj się z nami.

Imię i nazwisko*
Firma*
Stanowisko
E-mail*
Telefon*
* Pola wymagane
 
Poleć stronę